Mina, Aigües de Terrassa assegura complir la protecció de dades

Mina, Aigües de Terrassa facilita informació a l’Ajuntament seguint la llei de protecció de dades

Mina, Aigües de Terrassa ha proporcionat la informació requerida per l’Ajuntament de Terrassa per tal de col·laborar conjuntament amb el procés de debat del nou model de gestió de l’aigua. Amb aquesta informació, el consistori disposa d’una documentació àmplia i detallada sobre l’organització de l’empresa i sobre el servei d’abastament d’aigua a la ciutat. Tot i així, Mina, Aigües de Terrassa remarca que totes les dades s’han facilitat tenint en compte la legalitat vigent i la llei de protecció de dades.

La informació facilitada al consistori fa referència a les dades personals dels seus clients i dels seus treballadors i treballadores en referència als seus salaris. L’empresa ha volgut deixar molt clar que totes aquestes dades segueixen la normativa de protecció de dades i asseguren que en cap moment es proporcionarà detalls personals com ara telèfons o comptes corrents.

Mina afirma haver proporcionat la informació a l’Ajuntament fins a 5 vegades des de l’any 2014. Algunes de les dades facilitades fan referència al nombre de professionals, els horaris laborals, la retribució i càrregues socials  i les categories professionals.

L’empresa ha assegurat que tot aquest intercanvi d’informació es farà d’acord amb l’article 44 de l’Estatut de Treballadors de Catalunya. A més, ha recordat que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica el seu conveni col·lectiu amb les seves taules salarials i complements.

Author: elTeuDiari Redacció

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.