Autor

Autor/Redactor/Associació/Club/Entitat/Partit

Si fa més de 30 dies que no has publicat en aquest diari, el teu perfil s’ha eliminat automàticament i has de tornar a donar-te d’alta:

Formulari alta nou Autor/Redactor

  • Quina és el vostre càrrec o tasca a l'entitat, institució o club
  • Per a poder publicar notícies automàticament és obligatori la vostra identitat, confirmar el vostre NIF/DNI sigui com a representant legal d'una entitat, associació o club, o com a autor d'opinió amb el vostre DNI. Sou responsables de l'autoria legal del contingut i les imatges publicades.
  • Us trucarem al telèfon mòbil per confirmar totes les dades i activar les vostres publicacions de forma automàtica, sent responsables de l'autoria del contingut i les imatges publicades a les vostres entrades.