Cost de pavimentar Alemanya, Itàlia i Holanda

Pavimentar els carrers d’Alemanya, Itàlia i d’Holanda al barri de Can Parellada ens costa 409.712,32€ Els primers treballs de pavimentació i de nova senyalització horitzontal que es […]