Estudien redissenyar els patis de les escoles

26 dels 27 regidors voten a favor de  redissenyar els patis d’escola

Terrassa estudiarà com redissenyar els patis d’escola perquè el futbol no monopolitzi l’espai

L’Ajuntament organitzarà aquest hivern unes jornades per socialitzar el projecte amb la comunitat educativa i conèixer experiències ja desenvolupades

La proposta per redissenyar els patis escolars, i així evitar els rols estereotipats entre nenes i nens, va sortir ahir endavant a Terrassa amb pràcticament unanimitat. 26 de les 27 regidores del Ple hi van donar suport, amb l’única abstenció del regidor del PP. A més a més, va comptar també amb la incorporació d’esmenes -molt constructives- per part de PDeCAT, PSC, TeC i ERC. El projecte de Patis Coeducatiusesdevindrà ara un “Objectiu de Ciutat”.

Durant el present curs 2018-2019, la regidoria d’Educació organitzarà diverses jornades de debat amb ponents externs, amb la finalitat de conèixer experiències ja desenvolupades a altres municipis i socialitzar-ho amb la Comunitat Educativa. A més a més, Educació s’adreçarà a totes les escoles de Primària, amb l’objectiu de fer-los coneixedores d’aquesta proposta i proposar-los la seva adequació. Abans de finals de juny, les escoles hauran de manifestar si opten o no a participar del programa. Igualment, durant el curs 2019-2020, les escoles participants al programa inclouran aquest objectiu dins els eixos del Projecte Educatiu de Centre. Personal tècnic municipal mantindrà reunions i visites periòdiques amb els responsables de les escoles per tal de repensar els patis.

Una vegada finalitzada la diagnosi i estigui definit quins jocs-elements són necessaris, s’elaborarà l’anàlisi de viabilitat econòmica i tècnica del projecte i s’enviarà la memòria del projecte al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, tot reclamant la seva implicació pressupostària en el projecte (del qual l’Ajuntament també en serà co-partícip). Finalment, durant el curs 2020-2021 s’executaran els projectes que s’han acordat a cada escola, per tal d’iniciar el curs amb els espais ja renovats.

El monopoli del camp de futbol
Segons han categoritzat diferents investigacions socials, els nens acostumen a ocupar espais físicament centrals del pati (on es construeixen les pistes esportives) i acostumen a jugar activitats motrius i d’alta intensitat, amb un espai sobredimensionat pel nombre d’usuaris (30% dels infants totals poden ocupar el 70% de la superfície, per posar un exemple). Les nenes (i els nens amb una masculinitat no hegemònica, tan LGTBIQ+ com no, així com mobilitat reduïda o diversitat funcional), queden doncs relegades a racons i espais perifèrics, amb activitat més estàtica (joc simbòlic o d’imaginació).  “El seu disseny actual afavoreix que es reprodueixin rols de gènere tradicionalment femenins i masculins, els estereotips sexuals i la jerarquia de gènere”, apunta Ander Zurimendi, militant de la CUP. Zurimendi afegeix que “no es tracta de deixar de jugar a pilota, sinó d’entendre que el monopoli de la pista de futbol impedeix que es desenvolupin altres activitats que no siguin les dominants”. 

Per això, és necessari fer una anàlisi individual de cadascú dels 31 patis escolars existents a Terrassa, tots ells pertanyents a escoles Primàries públiques. Aquesta diagnosi es pot fer mitjançant la metodologia de“Geografies de la infància”, consistent en observar els espais que ocupen les criatures i assenyalar-los a un Mapa de Recorreguts (parant atenció, durant el temps de pati, als patrons de conducta segons el gènere i la seva relació amb el mobiliari com amb l’espai). També s’inclou una activitat de dibuix amb la canalla (“Com t’agradaria que fos el teu pati?”), per conèixer com desitjarien que fos el seu pati.

Author: CUP Terrassa

CUP Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.